Berättelsen om en invandrare

Selma Uamusses berättelse berättar en historia om personlig bemyndigande som syftar till att bryta stereotyper och hinder för invandrare. Hon är en aktivist och socialarbetare som höjer sin röst mot rasism och för sociala rättigheter för alla. Med sin musik och sitt liv hoppas Selma Uamusse att väcka andlig och social medvetenhet, respekt, ära och fred i världen.

RETHINK

Ilska

”Ilska” analyserar den enskilda processen av ilska och våldsam konflikt ur en självupplevande synvinkel. Baserat på den romerska filosofen Seneca skrev De Ira (om ilska) år 41 f.Kr. kan man dra slutsatsen att hans ord är mer relevanta än någonsin idag om hur vi ska förhindra våldsamma konflikter.

Drömmar

Social och ekonomisk ojämlikhet ses ofta som en sårbarhetsfaktor som leder till konflikter. ”Drömmar” betonar vikten av lika möjligheter när det gäller ekonomiska, sociala och professionella motiv genom att förbättra dialogen mellan två generationer.

Gud

”Gud” handlar om Guds enhet och hur de Abrahams religionerna delar gemensamma värderingar kring de tio budorden, såsom fred, tolerans, inkludering och frihet. Genom de tre dyrkningsutrymmena skapar berättelsen en visuell dialog mellan de kristna, judiska och muslimska religionerna inspirerade av deras individuella arkitektur, historia och kultur.

Om Peer2Peer

Peer2Peer är en kampanj för sociala medier som huvudsyfte är att engagera och nå lokala samhällen för att vara medveten om problemet med våldsam extremism och dess konsekvenser genom att uppmuntra förebilder, såsom aktörer, offentliga personer eller idrottare, att dekonstruera sociala problem relaterade till våldsamma extremism. Följaktligen kommer relevanta aktörer från det civila samhället att få sin röst förstärkt om multikulturalism, interreligiös dialog, lika möjligheter och våld.

Videorna som produceras under denna kampanj är baserade på vittnesmål och kommer sedan att tillämpas på sociala medieplattformar, nämligen Facebook, Instagram, Twitter och YouTube.

Det förväntade resultatet av denna kampanj är att främja allmänhetens medvetenhet och samhällsengagemang om hur det civila samhället ska ta itu med detta problem, för att verkligen få befogenhet att förhindra våldsam extremism. Vanliga medborgare kommer att vara mer motståndskraftiga mot polarisering och kunna skydda sig själva i framtiden.

The videos produced under this campaign are based on testimonies and will then be applied in social media platforms, namely Facebook, Instagram, Twitter and Youtube.
The expected result of this campaign is to promote public awareness and civic engagement about how civil society should address this problem, in order be truly empowered to prevent violent extremism. Common citizens will be more resilient to polarization and able to protect themselves in the future.

Hjälp världen

Peer-to-peer-kommunikation betyder förmågan att påverka varandras tankar och syn på världen genom att dela liknande intressen, motiv eller ideologier. Vårt mål med att utveckla denna kampanj är att förstärka vanliga medborgares röster, men vi kan inte vara effektiva om vi arbetar ensamma.

Vår kampanj är inte bara en kampanj utan en social rörelse som syftar till att replikera positiva insikter om grundläggande rättigheter, demokrati och öppet samhälle. Under mottot ”höja din röst mot extremistiskt våld” får du möjlighet att delta aktivt i vår kampanj. Den grundläggande frågan borde då vara: hur kan du vara en aktivist som hjälper oss att sprida denna kampanj?

Din aktivism inkluderar men är inte begränsad till att skicka oss dina berättelser (text, film, media) om de är kopplade till kampanjens huvudämnen: mångkulturalism, lika möjligheter, interreligiös dialog och våld/hat.

Dessutom kan du hjälpa vår organisation genom att dela våra videor, inlägg och annat innehåll i sociala medier genom att använda hashtaggen #peer2peer.